Verkoopvoorwaarden

Bedrijfsidentiteit:
Bahia mala SRL
59 rue Clement Delpierre
1310 Terhulpen
België
BTW: BE0784813043

BNP Paribas Fortis Bank
IBAN: BE26 0019 2846 9629
SWIFT: GEBABEBB

De algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven hebben betrekking op de producten aangeboden door Bahia mala SRL en zijn van toepassing op alle leveringen. Elke bestelling impliceert aanvaarding van de verkoopvoorwaarden. De algemene voorwaarden van Bahia mala SRL kunnen enkel toegepast worden naar Belgisch recht.

Aankoop en betaling

 • De overeenkomst tussen Bahia mala SRL en u, als koper, komt tot stand wanneer u de voorwaarden van Bahia mala SRL heeft aanvaard en hieraan heeft voldaan. Het ontbreken van een eenvoudige handtekening verandert niets aan het feit dat de aankoop en aanvaarding van de voorwaarden verplicht worden verklaard.
 • Bahia mala SRL heeft het recht om een ​​bestelling te weigeren of aan aanvullende voorwaarden te onderwerpen, zoals in het geval van grote bestellingen, bestellingen geplaatst door minderjarigen, onvolledige procedures, problemen met eerdere bestellingen...
 • Bahia mala SRL bevestigt de aankoop altijd per e-mail. De overeenkomst komt niet tot stand zonder verzending van een bevestiging per e-mail.
 • Betaling voor producten gekocht bij Bahia mala SRL vindt uitsluitend plaats via de aangeboden betaalmethoden.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle producten totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 • Om de veiligheid van online betalingen en uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden transactiegegevens vergrendeld door SSL-technologie wanneer ze via internet worden verzonden. U heeft geen speciale software nodig om uw betalingen via SSL uit te voeren.
 • De algemene voorwaarden en de bevestigingsmail zijn geschreven in de taal van de website. Levering en levertijd van het product zijn de verantwoordelijkheid van de koper.
 • Bij bezorging in het buitenland kunnen andere voorwaarden gelden.
 • De leverings- en transportkosten worden vóór de bevestiging van uw aankoop aan u meegedeeld. Indien de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, geven wij u een indicatie van de kosten.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge communicatie, enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of per e-mail worden gecommuniceerd, worden u met alle mogelijke nauwkeurigheid verstrekt. Bahia mala SRL is niet verantwoordelijk voor adviezen, drukfouten op de site of technische gegevens verstrekt door leveranciers.
 • De door Bahia mala SRL aangeboden producten voldoen aan de huidige wettelijke normen en kunnen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Bahia mala SRL links bevat van andere websites die interessant kunnen zijn voor de bezoeker. Dit soort links zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Bahia mala SRL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen.

Prijs

• Alle prijzen worden vóór betaling gecommuniceerd. Deze zijn aangegeven in euro’s inclusief BTW. Transportkosten worden apart vermeld.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, ontwerpen, data, data, productnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectueel recht en behoren toe aan Bahia mala SRL of rechthebbende derden.

Vragen en klachten

• Bahia mala SRL handelt vragen en klachten binnen een redelijke termijn van 7 dagen af.

Conflicten

• Alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing naar Belgisch recht.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de site is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Daarom kan deze informatie door de bezoeker niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden opgevat. Bahia mala SRL doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de beschikbare informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks de inspanningen kunnen er onjuistheden voorkomen. Indien de verstrekte informatie fouten bevat of onbeschikbaar is, zal Bahia mala SRL het nodige doen om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten. Bahia mala SRL kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de informatie op deze site. Indien u fouten opmerkt in de informatie die de site ter beschikking stelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de beheerder.

De inhoud van deze site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of mededeling aangepast, aangepast of aangevuld worden.

De inhoud van deze site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of mededeling aangepast, aangepast of aangevuld worden. Bahia mala SRL geeft geen garanties voor de goede werking van de site en kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor het slecht functioneren of tijdelijke onbeschikbaarheid van de site, noch voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, veroorzaakt door de toegang tot de site of door het gebruik van hetzelfde.
Bahia mala SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze of een andere site, inclusief alle links en hyperlinks, en voor enig verlies, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens van het computersysteem van de gebruiker, hardware, software of andere.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Bahia mala SRL verklaart formeel dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan, noch voor enige vorm van schade veroorzaakt door het gebruik van deze websites.